Vi må endre systemet!

Univercity er et universelt prosjekt med formål å drive frem utviklingen av et nytt nasjonalt / globalt styresett og system for et bærekraftig og rettferdig samfunn.

#systemsthinking

Kontakt oss:

Vennligst skriv inn ditt navn.
Vennligst skriv inn en melding.